sobota, 13 marzec 2021 02:31

Apel

Apel do Rodziców !

15.03.2021

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz wzrostu liczby zachorowań na terenie Krakowa w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych i zasad higieny.

Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu w okresie trwania pandemii COVID – 19

  1. Rodzice/opiekunowie powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. rękawiczki i maseczki.
  2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu do przedszkola lub założeniu rękawiczek ochronnych oraz do zakrywania ust i nosa

Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/przestrzeganie-higieny-chroni-przed-koronawirusem

Z poważaniem,
Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy
Przedszkola

Search