sobota, 13 marzec 2021 02:20

Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

 

7.00  –  8.30       Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy logopedyczne, matematyczne, rozmowy, ćwiczenia poranne, zabawy konstrukcyjne. Czynności higieniczne.

 8.30 – 8.45         Pierwsze śniadanie.

8.45  –  9.00        Czynności porządkowe, przygotowanie grupy do zajęć.

9.00 – 14.00        REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

9.00  –  10.00      Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą - zajęcia zgodne z podstawą programową.

10.00  –  10.30    Czynności higieniczne. Drugie śniadanie. Nabywanie czynności samoobsługowych.

10.30 – 11.15      Zajęcia dydaktyczne z całą grupą wg planu pracy nauczyciela.

11.15 – 12.30      Spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe na powietrzu w ogrodzie.

12.30 – 13.30      Obiad. Czynności higieniczne, mycie zębów.

13.30 – 14.45      Odpoczynek ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub bajek.

14.45 – 15.00      Zabiegi higieniczne i podwieczorek. Nauka kulturalnego spożywania posiłku, wdrażanie do samodzielności.

15.00 – 16.30      Zabawy indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach prowadzone przez nauczycielki. Zabawy w kącikach zainteresowań.

16.30 – 17.00      Czynności higieniczne. Kolacja.

17.00 – 18.00      Zabawy dowolne. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Search