sobota, 27 marzec 2021 11:53

Wykaz programów realizowanych w roku szkolnym 2020/21

WYKAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „DOMOWE PRZEDSZKOLE „W KRAKOWIE REALIZOWANYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 

1.Program wychowania przedszkolnego;  „Planeta dzieci- prawda, piękno w świecie wartości”, autor; Jolanta Wasilewska ,WSiP; ISBN  978-83-02-18275-4,

2.Program do nauki języka angielskiego ; „ English with Littre”, autor K. Janiszewska-Gold CEBS 24.12 ISBN 978-83-64631-23-B

3.Program ogólnopolski ; „Czyściochowe przedszkole”- celem jest  utrwalanie nawyków higieniczno-sanitarnych dla dzieci przedszkolnych.

PROGRAMY WŁASNE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA DO ZAJĘĆ DODATKOWYCH –KÓŁKA PRZEDMIOTOWE;

  1. Program ekologiczny”- celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony przyrody i środowiska, poznawanie zasobów natury i umiejętne korzystanie z nich, uwrażliwianie na piękno przyrody, promowanie zdrowego stylu życia.
  2. Programy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci –celem jest wspomaganie dzieci w zakresie rozwoju emocjonalno- społecznego, niwelowanie deficytów rozwojowych i praca z dzieckiem zdolnym.

Po okresie obserwacyjnym  w każdej grupie wyłania się  dzieci do pracy wspomagającej, korekcyjno- kompensacyjnej oraz do pracy z dzieckiem uzdolnionym.

3.Program kółka teatralnego- drama w celu rozwijania wyobraźni , myślenia, pamięci ,

  1. Program zajęć kółka eksperymentalno- badawczego; „Mali odkrywcy” w celu kształcenie postawy badawczej, umiejętności wnioskowania, myślenia przyczynowo- skutkowego.

5.Program kółka z sensoplastyki  „Brudni, ale szczęśliwi” .Celem zajęć jest stymulacja wszystkich zmysłów (węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku, która wpływa na ; wzmocnienie wiary we własne możliwości, wspomaganie świadomości ciała i przestrzeni

  1. Program zajęć kółka plastyczno- technicznych w celu poznawania nowych technik plastycznych, rozwijania wrażliwości estetycznej, inwencji twórczej dzieci.
  2. Program do kodowania – w celu rozwijania kompetencji matematycznych ,
  3. Zajęcia ruchowe- Aerobik dla dzieci – rozwijanie koordynacji i sprawności ruchowej,

  

W Przedszkolu prowadzone są także zajęcia dodatkowe zgodnie z życzeniami rodziców;

 

-Terapia  Logopedyczna – rozwijanie mowy dzieci i zapobieganie wadom wymowy.

- Zajęcia ceramiczne,

- Mały przyrodnik,

- Robotyka,

- Zajęcia taneczne.

 

Search